Vedeli ste, že Konope sa už od pradávna používa v Himalájach na liečenie výškovej choroby. Najstarší nález konope pochádza zo 6. tisícročia pred n.l. Na farmakologické účely bolo konope používané už v neolite v Ázii, približne 5500 rokov pred naším letopočtom. V konopných semenách sa nachádza vzácny vitamín K. Zo stoniek konope bol v Číne vyrobený prvý papier na svete už 95 rokov pred Kristom. Toaletný papier z konope je omnoho ekologickejší ako bežný toaletný papier. Konope je dvojdomá rastlina, t.z. vytvára samčie a samičie rastliny. Najbližším príbuzným konope je chmel Humulus Lupulus. Konope pochádza pravdepodobne z centrálnej Ázie odkiaľ bolo človekom rozšírené do celého sveta. Konope má tri základné druhy: Cannabis sativa, Cannabis indica a Cannabis ruderalis. Novorodenci dostávajú endokanabinoidy pri kojení v materskom mlieku, aby dostali chuť k jedlu a naučili sa jesť. Podľa legendy sa Buddha pred osvietením, živil len jedným konopným semienkom denne. Povesť hovorí, že Šiva, jeden z bohov Hinduizmu, objavil konope a vysial ho v Himalájach. Novorodenci dostávajú endokanabinoidy na počiatku kojenia od matiek v materskom mlieku, aby dostali chuť do jedla a naučili sa jesť.

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA COOKIES

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Obchod Hemplove zodpovedá za spracovanie osobných údajov na týchto webových stránkach, ako ich definuje Európskej všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"). Preto sa správame ako Správca v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov poskytujeme informácie o charaktere, rozsahu a účelu spracovania osobných údajov a tiež o právach týkajúcich sa osôb, ktorých osobné údaje spracovávame

Vaše osobné údaje spracovávame ako samostatný prevádzkovateľ. To znamená, že sa zaväzujeme chrániť Vaše osobné údaje.

Dotknuté osoby

Akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou.

Akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi).

Akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Spracovávame výhradne identifikačné, kontaktné, ekonomické, obchodné, platobné – transakčné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov v rozsahu potrebnom na účely plnenia uzatváranej kúpnej zmluvy či registrácie. Jedná sa o tieto osobné údaje:

Vaše identifikačné údaje: meno, priezvisko, jazyk a krajina, z ktorej s nami komunikujete, dodacie adresy, fakturačné adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla a IP adresy. U fyzických osôb podnikajúcich a právnických osôb spracovávame navyše IČO, DIČ a názov spoločnosti či firmy.

Ekonomické a transakčné údaje: Vaše platobné údaje či údaje o Vašej karte, informácie o Vašich nákupoch, objednávkach, vráteniach a reklamáciách.

Údaje o pripojení, geolokalizácii a údaje o prezeraní: (napríklad v prípade, že s nami komunikujete prostredníctvom mobilného telefónu).

Obchodné informácie: (napríklad či ste sa prihlásili na odber nášho newsletteru).

Údaje o Vašich záujmoch a preferenciách.

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od zákazníkov pri registrácii alebo nákupe, alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. z registra firiem). Iné zdroje pre získavanie dát nevyužívame.

Zákonné oprávnenie, účel a doba spracovávania osobných údajov

Všetky osobné údaje sú uchovávané vo vlastnom systéme spoločnosti na účely plnenia zmluvy, registrácie, reklamácie, komunikácia, účtovných kontrol a marketingových akcií v nasledujúcom rozsahu:

meno a priezvisko (na účely plnenia zmluvy, registrácie, mark. Komunikácie a pre potreby účtovníctva)

IČO, DIČ alebo názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov (pre potreby účtovníctva)

úplná dodacia adresa (pre účely,registracie, mark. komunikácie a plnení zmluvy)

úplná fakturačná adresa (pre potreby účtovníctva)

telefónne číslo (pre potreby podávanie informácií, plnenie zmluvy, registrácie, účtovníctvo a mark. komunikácie)

e-mailová adresa (pre účely plnenia zmluvy, registrácie, pre potreby podávanie informácií a mark. komunikácie)

IP adresa (pre potrebu kontrol, ochrany systému a logovanie zmien)

Registrácia na našej webovej stránke hemplove.sk

V prípade, že sa rozhodnete stať sa registrovaným užívateľom na našej webovej stránky , budeme musieť spracovať Vaše údaje, aby sme Vás mohli identifikovať ako užívateľa tejto aplikácie a udeliť Vám prístup k jej funkciám, produktom a službám, ktoré majú registrovaní užívatelia k dispozícii. Svoj zaregistrovaný účet môžete zrušiť emailom na info@hemplove.sk

Nákup prostredníctvom eshopu

Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracovať a vybaviť Vaše objednávky.

Doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby, ktoré si objednáte.

Spracovanie platby za zakúpené produkty, nezávisle od spôsobu platby.

Fakturácia a poskytnutie dokladov a faktúr za nákupy, ktoré ste vykonali prostredníctvom našej webovej stránky.

Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či poskytnúť rôzne zľavy.

Vybavovanie možných vrátení tovaru po uskutočnení nákupu a správa žiadostí o informácie týkajúce sa dostupnosti tovarov a ich rezerváciu prostredníctvom webovej stránky, v závislosti od aktuálne dostupných možností.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.

Marketingové účely

Vaše osobné údaje na účely marketing spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ak a keď sa prihlásite na náš Newsletter, spracujeme Vaše osobné údaje za účelom spracovania Vášho prihlásenia, vrátane zasielania personalizovaných informácií o našich produktoch a službách prostredníctvom rôznych prostriedkov (ako e-mail alebo SMS)

Nezabudnite, že sa kedykoľvek môžete odhlásiť z odberu Newsletteru

Ukázanie reklám na Internete, ktoré môžete vidieť pri navštívení webstránok či aplikácií, napríklad na sociálnych sieťach. Reklamy ktoré vidíte môžu byť náhodne vybrané, ale niekedy môžu súvisieť s Vašimi preferenciami či Vašou históriou nákupov a prehliadania.

Ak používate sociálne siete, môžeme spoločnostiam s ktorými spolupracujeme poskytnúť určité informácie, aby Vám mohli ukázať naše reklamy, a vo všeobecnosti ponúknuť Vám a iným užívateľom ako ste vy reklamy, ktoré zohľadňujú Váš profil na daných sociálnych sieťach. Ak si prajete nájsť informácie o používaní Vašich osobných údajov alebo detaily o tom, ako reklamy fungujú na sociálnych sieťach, odporúčame Vám aby ste si prezreli zásady ochrany súkromia na tých sociálnych sieťach, kde máte zriadený profil.

Taktiež používame Vaše osobné údaje aby sme vykonali merania a sekvenčné analýzy na reklamách, ktoré ukazujeme užívateľom na platformách, s ktorými spolupracujeme. Na tento účel spolupracujeme s týmito tretími stranami ktoré nám poskytujú technológie (napríklad cookies, pixels, SDK) pre používanie týchto služieb. Majte prosím na pamäti, že aj keď týmto spolupracovníkom neposkytujeme identifikačné osobné údaje, poskytujeme im určitú formu identifikácie (napríklad, reklamné ID spojené so zariadením, identifikátor spojený s cookies a pod.) Ak si želáte dozvedieť sa viac o tejto téme, prezrite si prosím sekciu Používanie cookies.

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

Zákonné oprávnenie na spracovanie Vašich osobných údajov

Starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb:

Spracovanie Vašich údajov je nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb s Vami.

Keď nás kontaktujete, napríklad kvôli riešeniu problémov s objednávkou alebo produktom či službou, spracovanie údajov je potrebné na naplnenie kúpnej zmluvy.

Propagáciu a predaj našich produktov a služieb:

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas.

Domnievame sa, že máme oprávnený záujem riešiť žiadosti či otázky, ktoré nám predkladáte prostredníctvom rôznych kontaktných kanálov. Vnímame to tak, že spracovanie týchto údajov je prospešné aj pre Vás, pretože nám umožňuje adekvátne, Vám pomôcť a riešiť Vaše požiadavky.

Starostlivosť o váš užívateľský účet, riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov:

Spracovávanie Vašich údajov je potrebné na splnenie podmienok, ktoré upravujú používanie webovej stránky. Inak povedané, aby ste sa mohli na webovej stránke zaregistrovať ako užívateľ, potrebujeme spracovať Vaše osobné údaje, inak by sme registráciu nemohli vykonať.

Niektoré spracovanie osobných údajov spojených s nákupným procesom bude aktivované iba v prípade, že o to požiadate alebo nás k tomu autorizujete, ako napríklad uloženie platobných údajov (platobná karta) pre ďalšie nákupy. V týchto prípadoch je základom, podľa ktorého Vaše údaje spracujeme, Váš vlastný súhlas.

Ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov:

Pokiaľ sa Vaša otázka týka uplatnenia práv, o ktorých Vás informujeme nižšie, alebo reklamácií v súvislosti s našimi produktmi či službami, k spracovaniu Vašich údajov nás oprávňuje plnenie zákonných povinností z našej strany.

Predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti.

Testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich:

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov na účely marketingu je súhlas, ktorý nám dávate napríklad vtedy, keď súhlasíte so zasielaním personalizovaných informácií prostredníctvom rôznych kanálov.

Domnievame sa, že máme oprávnený záujem analyzovať využiteľnosť webovej stránky a stupeň spokojnosti užívateľa, pretože sme toho názoru, že spracovanie týchto údajov je pre Vás prospešné, pretože jeho účelom je zlepšovať užívateľský zážitok a ponúkať kvalitnejšie služby.

Doba uchovávania osobných údajov

meno a priezvisko - 10 rokov pre účtovné kontroly

IČO, DIČ alebo názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov - 10 rokov pre účtovné kontroly

úplná dodacia adresa - 2 roky pre možnosť reklamácie

úplná fakturačná adresa - 10 rokov pre účtovné kontroly

telefónne číslo - 2 roky pre možnosť reklamácie

e-mailová adresa - 10 rokov na účely kontrol

IP adresa - 10 rokov na účely kontrol

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies je potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili tretím stranám, ktoré nám poskytujú podporu pri poskytovaní služieb

Finančné inštitúcie,

Subjekty na odhaľovanie a prevenciu podvodov,

Poskytovatelia technologických a analytických služieb,

Poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu a doručovania a/alebo ich partnerské podniky,

poskytovatelia služieb v súvislosti so zákazníckym servisom,

poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti služieb súvisiacich s marketingom a reklamou, ako sociálne siete, reklamné agentúry alebo reklamní partneri.

Práva dotknutých osôb:

Dotknuté osoby majú právo na to byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie o spracovaní ich osobných údajov, tak aby bola predovšetkým naplnená zásada transparentnosti spracovania. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

Právo na prístup:

Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, a to písomne e-mailom.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme zoznam spracúvaných osobných údajov, pokiaľ bude požiadavka predložená písomnou formou.

Právo na nápravu:

Môžete požadovať opravu nepresných osobných údajov, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý):

Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme na základe žiadosti, ak nebudeme tieto údaje nutne potrebovať k realizácii zmluvy s Vami, alebo nebudeme zo zákona povinní ich ukladať.

Právo na obmedzenie:

Máte právo obmedziť naše spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov:

Ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie je vykonávané automatizovane, máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzenia, ak je to technicky možné.

Právo na námietky:

Za určitých okolností máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Ak ste požiadali o zasielanie našich obchodných oznámení a nechcete ich naďalej prijímať, môžete ľahko zrušiť prijímanie ďalších informácií od nás.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovanie:

Všeobecne platí, že máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založenom len na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje. Neplatí to, ak je mimo iného nutné automatizované rozhodovanie a profilovanie pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi Vami a nami.

Právo na stiahnutie súhlasu:

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Upozorňujeme, že to neovplyvní spracovanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Uplatňovanie Vašich práv:

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, ako je popísané vyššie, alebo budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov zaslaním e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu.

Vyplnenie sťažnosti:

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť pred orgánom dozoru nad ochranou údajov.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIES

Cookie je drobný textový súbor, ktorý webová stránka alebo súvisiaca aplikácia ukladá do vášho počítača, tabletu, smartfónu alebo podobného zariadenia s informáciami o vašom prezeraní či používaní, čosi ako etiketa, ktorá označuje vaše zariadenie. Cookies sú potrebné napríklad na zjednodušenie prezerania a na zistenie spôsobu, akým používatelia interagujú s webovými stránkami, aby mohli byť tieto služby zlepšované. Sú tiež veľmi užitočné pri ponúkaní reklamy podľa preferencií používateľa, ako aj na ďalšie účely, ktoré špecifikujeme nižšie. Cookies nijak nepoškodzujú váš počítač či zariadenie.

Keď hovoríme o “Cookies”, hovoríme aj o iných podobných technológiách, ktoré sa inštalujú či zbierajú informácie.

Toto vysvetlenie je všeobecnou ukážkou toho, čo sa rozumie pod termínom cookies, a má výhradne informatívny účel.

Súbory cookies tvoria základný prvok toho, ako naše webové stránky fungujú. Hlavným cieľom našich cookies je, aby ste si užili pohodlnejšie a efektívnejšie prezeranie. Používajú sa napríklad na zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina a pod.) počas prezerania a pri ďalších návštevách. Cookies tiež používame na neustále zlepšovanie našich služieb a webovej aplikácie, ako aj na to, aby sme vám mohli ponúkať personalizovanú reklamu na základe vašich zvykov pri prezeraní.

V každom prípade, v cookies, ktoré používame my, nikdy neukladáme citlivé údaje ako heslá, údaje o kreditných a debetných kartách a pod.

Užívatelské spravovanie používania súborov cookies

V paneli nastavení cookies dostupnom kedykoľvek na našej stránke môžete získať všetky informácie o cookies, ktoré táto používame, polu s informáciami o účele, trvaní a správe (vlastnej či tretími stranami) každého jedného z nich. Týmto spôsobom môžete spravovať aktiváciu a deaktiváciu používania tých cookies, ktoré nie sú nutne potrebné na fungovanie webovej aplikácie.

Okrem toho môžete v prípade, že používate webový prehliadač, deaktivovať cookies priamo v ňom. Nižšie uvádzame spôsoby, ako tak môžete urobiť v najbežnejších prehliadačoch:

Možnosť vyhnúť sa používaniu cookies sa dá využiť kedykoľvek.

Ako ďalší krok, vzhľadom na cookies tretích strán určené na poskytovanie reklamy na základe záujmov, majte prosím na pamäti, že určité tretie strany môžu byť členmi niektorého z nasledujúcich autoregulačných programov pre online reklamu na základe správania, a to s príslušnými možnosťami dobrovoľného vylúčenia:

Informácie uložené v cookies našej webovej aplikácie sú používané výhradne nami, okrem tých, ktoré sú uvedené ako “Cookies tretích strán”, ktoré sú používané a spravované externými spoločnosťami s cieľom poskytovať nám služby určené na zlepšovanie našich vlastných služieb a užívateľského zážitku pri prezeraní našich webových stránok.


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať.

Súhlasím
Nesúhlasím